Work > Polaroid Studies

Oil on polaroid
4.2" x 3.5"
2015
Acrylic on polaroid
4.2" x 3.5"
2015
Foil on polaroid
4.2" x 3.5"
2015
Oil on polaroid
4.2" x 3.5"
2015
Gouache on polaroid
4.2" x 3.5"
2015
Watercolor and ink on polaroid
4.2" x 3.5"
2015
Oil on polaroid
4.2" x 3.5"
2015
Gouache on polaroid
4.2" x 3.5"
2015
Gouache on polaroid
4.2" x 3.5"
2015
Gouache on polaroid
4.2" x 3.5"
2015
Gouache and ink on polaroid
4.2" x 3.5"
2015